ขนส่งประกาศ! ยกเลิกใบขับขี่แบบกระดาษรุ่นเก่า หากชำรุด​ หรือ​สูญหาย​ แจ้งทำใหม่จะเปลี่ยนเป็น Smart card รุ่นใหม่ทั้งหมด

กรมการขนส่งประกาศ! ยกเลิกใบขับขี่แบบกระดาษรุ่นเก่า ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เปลี่ยนเป็น Smart card รุ่นใหม่ทั้งหมด กรมการขนส่งทางบก จะยกระดับการออกใบอนุญาตขับรถสู่มาตรฐานสากล เพิ่มเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อป้องกันการปลอมแปลง อาทิเช่น แถบแม่เหล็ก (Magnetic Strip), QR Code เก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเพิ่มความสามารถ รองรับระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน กำหนดวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ยกเลิกใบขับขี่แบบกระดาษ และ จะได้รับใบขับขี่ Smart … Read More