facebook-new-campus-วิทยาเขตเฟซบุ๊ก

Facebook กำลังสร้างวิทยาเขตแห่งใหม่ มีห้างสรรพสินค้า ร้านขายยา โรงแรม และ อาคารชุดถึง 1,500 ยูนิต อยู่ภายในโครงการนี้

เป็นเวลากว่า 2 ปีแล้วที่ Facebook ได้ย้ายเข้ามาอยู่ ณ ส […]

Continue Reading