แก้ปัญหา Line ไม่แจ้งเตือน เสียง และ ตัวเลข ระบบ Android ปี 2560 (Samsung, Asus, Oppo, Vivo, Lenovo, Huawei, ตอนที่ 2)

หลังจากที่เราได้แก้ปัญหาการแจ้งเตือนที่ แอปพลิเคชัน Line กันไปในตอนที่แล้ว อ่านเพิ่มเติมได้ที่ แก้ปัญหา Line ไม่แจ้งเตือน เสียง และ ตัวเลขระบบ Android 2560 (Samsung, Asus, Oppo, Vivo, Lenovo, ตอนที่ 1) ถ้าเพื่อนๆเปิดการแจ้งเตือนที่ แอปพลิเคชัน ของ Line แล้ว แต่! ก็ยังไม่มีการแจ้งเตือนเข้ามาที่หน้าจอของมือถืออีก แสดงว่า เราต้องเข้าไปจัดการแก้ปัญหาที่เครื่องสมาร์ทโฟนของเราเองแล้วล่ะครับ