บทกลอนแปดไว้อาลัยพ่อหลวง พ่อของแผ่นดิน “13 ตุลา วันฟ้าดับ”

บทกลอนแปดไว้อาลัยพ่อหลวง พ่อของแผ่นดิน “13 ตุลา วันฟ้าดับ”

บ้านที่เคย ร่มเย็น​ อยู่​เป็น​สุข
ที่ไร้ทุกข์ สุข​จริง​ กว่าถิ่นไหน
บ้านที่เคย อบอุ่น​ กว่าที่ใด
ประเทศ​ไทย​ คือบ้านพ่อ ของเราเอง (เพิ่มเติม…)