Exynos-9820-bloggonsite

Samsung Galaxy S10 จะใช้ Exynos 9820 ชิปประมวลผล NPU สำหรับประมวลผล AI รุ่นล่าสุด

Samsung Newsroom ได้ประกาศไว้ในหน้าเว็บไซต์ของตัวเองแล้ […]

Continue Reading