Facebook ทดสอบให้แอดมินกลุ่ม สามารถเก็บเงินค่าเข้ากลุ่มจากสมาชิกได้แล้ว

ปกติการเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆในเฟซบุ๊กนั้น จะไม่เสียค่าบร […]

Continue Reading