facebook-bug-bloggonsite

งานเข้า! พบ Bug ใน Facebook เปลี่ยนโพสต์ส่วนตัวเป็นสาธารณะของบัญชีผู้ใช้งานจำนวน 14 ล้านคน

พบ Bug-บั๊ก (จุดบกพร่อง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเน […]

Continue Reading