Facebook จ่ายเงินให้วัยรุ่นที่ติดตั้ง VPN เพื่อสอดแนมพวกเขา ในราคา $20 ต่อเดือน

Facebook ได้มีการใช้โปรแกรมเพื่อรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้งานจากอาสาสมัครที่จ่ายเงินให้ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ตามรายงานใหม่จาก TechCrunch ว่า Facebook จ่ายเงินให้กับคนที่มีอายุระหว่าง 13 ถึง 25 ปี มากถึง $20 (ประมาณ 630 บาท) ต่อเดือน เพื่อแลกกับการที่ให้พวกเขาติดตั้ง VPN ซึ่งเป็นแอปฯที่เรียกว่า Facebook Research บน iOS และ Android โดยเจ้าแอปฯตัวนี้ สามารถตรวจสอบการใช้งานกิจกรรมต่างๆของเจ้าของเครื่อง รวมไปถึง กิจกรรมบนเว็บไซต์ … Read More