Paypal-ค่าธรรมเนียม-โอนเงิน-bloggonsite

PayPal ปรับค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพฯ สาขานิวยอร์ก สหรัฐฯ เป็นครั้งละ $35

โอนเงินผ่าน PayPal เข้าบัญชีธนาคารนิวยอร์ก สหรัฐฯ เสียค่าธรรมเนียม $35 ถ้าไม่อยากเสียเงินฟรีๆ..งานนี้ต้องอ่าน

Continue Reading