g+_bloggonsite

Google+ (G+) จะปิดให้บริการปี 2562 หลังพบช่องโหว่การเข้าถึงข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานกว่า 5 แสนราย

Google พยายามสร้างเครือข่ายทางสังคมออนไลน์มาเป็นเวลาหลRead More…

รู้หรือไม่? คำว่า "Update" เขียนเป็นภาษาไทยยังไง ถึงจะถูกต้องที่สุด ระหว่าง "อัปเดต" หรือ "อัพเดท"

วันนี้ตั้งใจจะเขียนเรื่อง การ “Update” ของ แอปพลิเคชันทั้งRead More…