UPS และ CVS เตรียมจัดส่งยาตามใบสั่งแพทย์ผ่านโดรนให้กับผู้สูงอายุในช่วง COVID-19

นับได้ว่าเป็นไอเดียที่ดี ในการใช้โดรนให้เกิดประโยชน์มาก

Read more