ทรงสถิตกลางใจไทยทั้งโลก Map Of Memory กรมประชาสัมพันธ์และ Google เชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมลงนาม แสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กรมประชาสัมพันธ์ และ Goog …

Read More