ขนส่งประกาศยกเลิกใบขับขี่แบบกระดาษรุ่นเก่า

ขนส่งประกาศ! ยกเลิกใบขับขี่แบบกระดาษรุ่นเก่า หากชำรุด​ หรือ​สูญหาย​ แจ้งทำใหม่จะเปลี่ยนเป็น Smart card รุ่นใหม่ทั้งหมด

LifeStyle
แชร์เลย

กรมการขนส่งประกาศ! ยกเลิกใบขับขี่แบบกระดาษรุ่นเก่า ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เปลี่ยนเป็น Smart card รุ่นใหม่ทั้งหมด
กรมการขนส่งทางบก จะยกระดับการออกใบอนุญาตขับรถสู่มาตรฐานสากล เพิ่มเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อป้องกันการปลอมแปลง อาทิเช่น แถบแม่เหล็ก (Magnetic Strip), QR Code เก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเพิ่มความสามารถ รองรับระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน กำหนดวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ยกเลิกใบขับขี่แบบกระดาษ และ จะได้รับใบขับขี่ Smart card รูปแบบปัจจุบัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาท และ ตั้งแต่ วันที่ 4 กันยายน 2560 เริ่มออกใบขับขี่ Smart card รูปแบบใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยครบถ้วนเพียงรูปแบบเดียว

ขนส่งยกเลิกใบขับขี่
15 ส.ค. 60 ยกเลิกใบขับขี่แบบกระดาษรุ่นเก่า 4 ก.ย. 60 เริ่มออกใบขับขี่ Smart Card รุ่นใหม่ (ภาพโดย : กรมการขนส่งทางบก)

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเตรียมยกระดับเทคโนโลยีใบอนุญาตขับรถแบบพลาสติกหรือ Smart card ตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความปลอดภัย ป้องกันการปลอมแปลง ด้วยระบบเทคโนโลยีทันสมัย ด้วยแถบข้อมูลแม่เหล็ก (Magnetic Strip) และเพิ่มเทคโนโลยี QR Code จัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการพัฒนา Application เพื่อความสะดวกในการอ่านข้อมูลและนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนในอนาคต
กรณีที่ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว จากอัตราเดิม คือ 305 บาท จะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียม และ ค่าคำขอรวม 205 บาท กรณีเป็นใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล จากอัตราเดิม คือ 605 บาท จะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียม และ ค่าคำขอรวม 505 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกจะเริ่มดำเนินการออกใบอนุญาตขับรถ Smart card รูปแบบใหม่ ที่มีเทคโนโลยี QR Code ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถทั้งตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เพียงรูปแบบเดียว เพื่อประโยชน์ในการควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
ขนส่งประกาศยกเลิกใบขับขี่แบบกระดาษรุ่นเก่า
ขนส่งประกาศยกเลิกใบขับขี่แบบกระดาษรุ่นเก่า

***อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนที่ได้รับใบอนุญาตขับรถรูปแบบกระดาษ ที่กรมการขนส่งทางบกออกให้ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2560 รวมถึงใบอนุญาตขับรถ Smart card ที่ออกให้ก่อนวันที่ 4 กันยายน 2560 ยังคงสามารถใช้งานได้ ตามกำหนดอายุการใช้งานของใบอนุญาตขับรถ แต่หากชำรุด สูญหาย หรือ ถึงกำหนดระยะเวลาต่ออายุใบอนุญาตขับรถ เมื่อติดต่อขอทำใหม่จะได้รับใบอนุญาตขับรถ Smart card รูปแบบใหม่เท่านั้น***
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับใบอนุญาตขับรถ Smart card รูปแบบใหม่ จะเป็นบัตรพลาสติก ซึ่งมีความคงทนถาวรกว่ารูปแบบเดิม มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ ด้วยเทคโนโลยีแถบข้อมูลแม่เหล็ก (Magnetic Strip) เทคโนโลยี QR Code จัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน เช่น รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ GPS Tracking เป็นเครื่องมือในการบันทึกข้อมูลการขับรถ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ และ รถบรรทุกขนส่ง ทั้งรถบรรทุกวัตถุอันตราย และรถบรรทุกสิบล้อขึ้นไป รถแท็กซี่ หรือ รถในกลุ่มเป้าหมายตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศบังคับใช้แล้ว นอกจากนี้ ใบอนุญาตขับรถ Smart card รูปแบบใหม่ ยังมีความสวยงามเป็นสากล ปรากฏข้อมูลเจ้าของบัตร ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษควบคู่กัน สามารถนำไปใช้ขับรถได้ในประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และ กัมพูชา โดยไม่ต้องทำใบอนุญาตขับรถสากลตามความตกลงร่วมกัน เพื่อให้การคมนาคมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เพิ่มความสามารถในการรองรับ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ด้วยนวัตกรรม และ เทคโนโลยีในอนาคต
ที่มา : กรมการขนส่งทางบก


แชร์เลย

1 thought on “ขนส่งประกาศ! ยกเลิกใบขับขี่แบบกระดาษรุ่นเก่า หากชำรุด​ หรือ​สูญหาย​ แจ้งทำใหม่จะเปลี่ยนเป็น Smart card รุ่นใหม่ทั้งหมด

  1. อยู่ที่กัมพูชา ใบขับขี่ของไทยนำมาใช้ไม่ได้คะ ต้องทำใบขับขี่ของกัมพูชา เขาจะอนุญาตออกให้เมื่อเรามีใบขับขี่ของไทยมาแสดง ถ้าไม่เขาจะไม่ออกให้คะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น