พลเมืองต่อต้าน_Single_Gateway

​ออกมาแล้ว! แถลงการณ์จากกลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway : Thailand Internet Firewall #opsinglegateway

การคัดค้าน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ผ่านทางเว็บไซต์ Change.org ที่มีประชาชนจำนวน 3 แสนคน ได้ร่วมลงรายชื่อเพื่อคัดค้าน แต่ก็ไม่สำเร็จ เพราะว่า ร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ขอทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ได้ผ่านที่ประชุมเป็นที่เรียบร้อย ด้วยคะแนนเสียง 168 ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 4 นั้น จึงทำให้เกิด สงครามในโลกไซเบอร์ขึ้นมาจากกลุ่มต่างๆที่ต่อต้าน พ.ร.บ.ฉบับนี้ ซึ่งกลุ่มที่เห็นชัดได้แก่ กลุ่ม พลเมืองต่อต้าน Single Gateway : Thailand Internet Firewall #opsinglegateway   (เพิ่มเติม…)

ไอเดียบรรเจิด_รถโม่ปูน_เทคเคลื่อนที่

ไอเดียบรรเจิด รถโม่ปูน ดิสโก้เทคเคลื่อนที่

ไอเดียเก๋ๆแบบนี้ ถูกสร้าง และ ออกแบบโดย Benedetto Bufalino ศิลปินชาวฝรั่งเศส ซึ่งได้ใช้กระจกทรงสี่เหลี่ยมติดลงไปที่โม่ปูน ของรถโม่ปูน เพื่อสร้างเป็นลูกบอลดิสโก้ที่สะท้อนแสงระยิบระยับขนาดยักษ์นี้
(เพิ่มเติม…)